Kibice Lecha nie mogą wejść na swój stadion. Ktoś zarządził otwarcie tylko trzech bram