Barcelona pracuje nad limitami płacowymi dla piłkarzy. Wydzielono kategorie