Kontuzja Kamila Piątkowskiego. Przerwa od gry potrwa 2-3 tygodnie

Michał Budzich