Todd Boehly podekscytowany nowym kontraktem dla Thiago Silvy