Wszystkie zagrania Nicoli Zalewskiego we wczorajszym meczu